Rok Łukasiewicza


Po ogłoszeniu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza, Zespół Szkół Nr 1 zobowiązał się do upamiętnienia tej postaci w ramach obchodów miejskich i powiatowych w naszym regionie ściśle związanym z przemysłem naftowym, którego rozwój zawdzięczamy Ignacemu Łukasiewiczowi, mieszkającemu i pracującemu w Gorlicach.

W celu podkreślenia wielkości postaci Ignacego Łukasiewicza i jego zasług dla naszego miasta w różnych dziedzinach życia zaplanowano zorganizowanie: "Szkolnego kongresu naftowego. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach", na wzór tego, który odbył się w 1877 roku we Lwowie, a któremu przewodniczył sam Łukasiewicz i późniejszych o charakterze międzynarodowym w Paryżu w 1900, w Bukareszcie w 1907 czy we Lwowie w 1910 roku. W trakcie wydarzenia wygłoszone zostaną wykłady na tematy: Jak odkrycie Łukasiewicza i jego praca zmieniły Gorlice w drugiej połowie XIX wieku oraz jaki mają wpływ na życie współcześnie? Prelegentami będą: pracownik Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach oraz pracownicy naukowi Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Politechniki Rzeszowskiej.

W trakcie kongresu uczniowie szkół ponadpodstawowych przedstawią prezentacje multimedialne w ramach ogłoszonego konkursu "Gdyby Ignacy Łukasiewicz żył dzisiaj, nad jakim wynalazkiem by pracował, co zrobiłby dla społeczeństwa i kraju?" oraz zostaną wystawione prace plastyczne i fotograficzne w ramach konkursów w tych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. W czasie realizacji projektu zorganizowane zostaną wycieczki, tj. wycieczka całodniowa Gorlice-Kobylanka-Kryg-Bóbrka oraz wycieczka śladami Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Imprezy przeznaczone są dla uczniów szkół skupionych w Radzie Szkół im. Ignacego Łukasiewicza działającej przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz uczniów naszej szkoły. Dla uczniów szkół podstawowych z powiatu gorlickiego zorganizowane zostaną warsztaty geologiczne, biologiczno – chemiczne, fotograficzne, graffiti, dziennikarsko – edytorskie, a dla uczniów naszej szkoły cykl warsztatów nauki oprogramowania do tworzenia gier komputerowych Unreal 4 oraz oprogramowania do kontroli wersji danych Perforce Helix Core, co doprowadzi do opracowania gry komputerowej opowiadającej o Gorlicach - historii miasta i ważnych dla niej postaci, ze szczególnym uwzględnieniem Ignacego Łukasiewicza, który był inspiracją do nazwania naszego miasta "Miastem światła".

Zaplanowano współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gorlickiej nad wydaniem biuletynu "Szkolnego Kongresu Naftowego" oraz specjalnego wydania "Kwartalnika Gorlickiego" w całości poświęconego postaci Ignacego Łukasiewicza i jego upamiętnienia w Roku Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. W części finałowej kongresu zorganizowane zostaną wydarzenia plenerowe z udziałem mieszkańców Gorlic i okolic, przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i zakładów pracy związanych z przemysłem naftowym oraz uczniów szkół im. Ignacego Łukasiewicza z całej Polski. Złożone zostaną kwiaty przy kapliczce na Zawodziu, gdzie w 1854 roku rajcy miejscy zapalili skonstruowaną przez Łukasiewicza pierwszą uliczną lampę naftową. Uczestnicy przejdą w uroczystym pochodzie pocztów sztandarowych szkół stowarzyszeń i zakładów pracy ulicami miasta na rynek, gdzie nastąpi wystawienie rożnych form sztuki ulicznej, czyli pokazy ognia, elementy spektaklu teatralnego, przygotowanego przez uczniów naszej szkoły, pokazy mażoretek, koncert orkiestry dętej i rozdawanie mieszkańcom miasta biuletynu z "Kongresu".


Harmonogram warsztatów:


Regulaminy

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu na prezentację

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego

strzałka do góry
Dziennik